MiFID, Precontractuele informatie

Jean VERHEYEN N.V., met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Grensstraat 17, RPR 0431.491.731, is als verzekeringsagent geregistreerd in het register van verzekeringstussenpersonen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, onder het nr. 012555A.

Zij bezit tevens een exploitatiezetel gelegen bvd. d’Avroy 39 te 4000 Luik. AXA Belgium N.V. bezit meer dan 10% van het kapitaal van de N.V. Jean VERHEYEN.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (afgekort: FSMA) staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen, de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars en de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zgn. sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen. De FSMA is gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14. Het register van tussenpersonen van de FSMA is online consulteerbaar op www.fsma.be.

De algemene voorwaarden van de verzekeringsproducten die Jean VERHEYEN N.V. aanbiedt kunnen op eerste aanvraag gestuurd worden. Gelieve een van de verschillende kanalen hierna te gebruiken.

  • Jean VERHEYEN N.V. voert een actief belangenconflictenbeleid, dat u via deze hyperlink kunt consulteren.

  • Jean VERHEYEN N.V. voert tevens een beleid rond vergoedingen, dat u via deze hyperlink kunt consulteren.

U kan met ons, in het Nederlands, Frans of Engels, communiceren via verschillende kanalen:

Door verder te surfen op de website verheyen.be, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info