België en Noorwegen gaan een partnerschap aan voor de vermindering van CO₂-uitstoot.

België en Noorwegen gaan een partnerschap aan voor de vermindering van CO₂-uitstoot.

In een gezamenlijk initiatief om klimaatverandering tegen te gaan, hebben de Belgische federale regering, de Vlaamse regio en de Waalse regio recentelijk een historische overeenkomst ondertekend met de Noorse overheid. Deze overeenkomst, ondertekend op 15 april, heeft tot doel het transport en de opslag van kooldioxide (CO₂) tussen de twee landen te vergemakkelijken, wat een belangrijke vooruitgang markeert in de zoektocht naar vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Het akkoord kadert in ambitieuze plannen om CO₂-uitstoot te verminderen door middel van koolstofvangst- en opslagtechnologie (CCS). Deze geavanceerde technologie houdt in dat CO₂-emissies afkomstig van de industrie en fossielgestookte elektriciteitscentrales worden opgevangen en vervolgens getransporteerd naar geschikte opslaglocaties, zoals lege olie- en gasvelden in Noorwegen of ondergrondse zoutwaterlagen (aquifers).

CCS wordt algemeen erkend als een cruciaal instrument in de strijd tegen klimaatverandering. Door te voorkomen dat CO₂ in de atmosfeer terechtkomt, draagt deze technologie bij aan het verminderen van broeikasgasemissies en het bereiken van de klimaatneutraliteitsdoelstellingen zoals uiteengezet in het Akkoord van Parijs.

Deze samenwerking tussen België en Noorwegen opent nieuwe perspectieven in de zoektocht naar duurzame oplossingen voor het wereldwijd verminderen van CO₂-uitstoot. Noorwegen heeft aanzienlijke ervaring op het gebied van ondergrondse opslag van CO₂, dankzij zijn lege olie- en gasvelden en geschikte geologische formaties voor CO₂-opslag.

Het bilaterale akkoord biedt ook economische kansen, waarbij Belgische bedrijven kunnen investeren in innovatieve projecten zoals het Northern Lights-pilotproject. Dit project heeft tot doel CO₂-emissies van industriële bronnen in Europa op te vangen en te transporteren naar offshore opslaglocaties in de Noordzee. Toonaangevende bedrijven zoals Equinor ASA, Shell en TotalEnergies werken samen in deze samenwerking, met steun van de Noorse overheid.

Bovendien bevordert dit akkoord de ontwikkeling van essentiële infrastructuur voor grensoverschrijdend CO₂-transport. Het CO₂ Highway Europe-project, een samenwerking tussen Fluxys en Equinor ASA, voorziet in de bouw van een offshore pijpleiding die Zeebrugge verbindt met Noorse CO₂-opslaglocaties. Deze infrastructuur zal een cruciale rol spelen bij de effectieve implementatie van CCS op Europees niveau.

De ondertekening van dit akkoord weerspiegelt het gezamenlijke engagement van België en Noorwegen om de uitdagingen van klimaatverandering aan te gaan. Door onze inspanningen en expertise te bundelen, banen we de weg naar een overgang naar een duurzamere economie en het behalen van mondiale klimaatdoelstellingen.

Bronnen:
Health Belgium
VRT

Door verder te surfen op de website verheyen.be, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info