Gevolmachtigde onderschrijver flexibiliteit en reactiesnelheid in niche-markten

In de verzekeringssector nemen wij, gevolmachtigde onderschrijver Jean Verheyen, een prominente plaats in: wij genieten het vertrouwen van grote verzekeringsondernemingen om ons rechtstreeks en vrij te verbinden binnen een vast kader.

Maatwerk bieden is de boodschap, zich specialiseren en de niche die wij bespelen ten volle ontwikkelen. Hoffelijk zijn, altijd een aanvaardbare oplossing vinden voor iedereen.

Albert Verheyen

Wij zijn er trots op dat wij de grootste verzekeringsgroepen vertegenwoordigen. Het is onze sterkte en het beste bewijs van vertrouwen voor onze klanten.

Laurent Verheyen

Niet alleen doen de grootste maatschappijen een beroep op de vakkennis van de gevolmachtigde onderschrijver Jean Verheyen, maar ook 3.500 Belgische verzekeringsmakelaars kunnen op ons vertrouwen.

Tailor-made verzekeringspolissen

Verzekeringscontracten op maat onderschrijven, kent geen geheimen voor ons: de gevolmachtigde onderschrijver Jean Verheyen luistert naar de makelaar en de klant enerzijds en naar de markt en diens evoluties anderzijds.

Een correct schadebeheer

Onze schadedienst is het visitekaartje van het bedrijf. Praktijkgerichtheid en vakbekwaamheid, ervaring en empathie gaan er hand in hand. De dienst bestaat uit meertalige praktijkdeskundigen met verschillende opleidingen en legt sterk de klemtoon op dialoog zowel met de afdeling productie als met de makelaars.

De gevolmachtigde onderschrijver staat tussen de verzekeringsonderneming en een andere verzekeringstussenpersoon (meestal een verzekeringsmakelaar):

  1. Verzekeringsondernemingen
  2. Gevolmachtigde onderschrijver voor de gespecialiseerde markten

Marktzone

  1. Verzekerden
  2. Verzekeringsmakelaars

JEAN VERHEYEN, lid van de AXA-groep

In 2008 hebben AXA Belgium, AXA Corporate Solutions en AXA Art hun respectievelijke verzekeringstakken Transport en Kunst aan ons toegewezen. Een duidelijke erkenning van de deskundigheid van de gevolmachtigde onderschrijver! Vandaag, vertegenwoordigt Jean Verheyen AXA Belgium en AXA XL op zijn gespecialiseerde markten in België. Door de financiële draagkracht van de AXA-groep te koppelen aan onze know-how en flexibiliteit legt dit samenwerkingsverband haar volle gewicht in de schaal op de Belgische markt.

AXA en Jean Verheyen hebben het volste vertrouwen in elkaar. De maatschappij heeft haar onderschrijvingsbevoegdheid en schadebeheer aan ons toevertrouwd waardoor zij haar krachtige financiële soliditeit heeft kunnen versterken met een uitzonderlijke know-how en familiale aanpak.

Sinds jaar en dag staan wij ten dienste van de makelaars, de verzekerden en de maatschappijen. Dankzij deze houding zijn wij een belangrijke speler geworden die niet meer weg te denken is in de verzekeringssector.

Albert Verheyen
AXA : bank en verzekering anders bekeken

AXA Belgium, leader in verzekeringen voor ondernemingen, heeft in 2008 beslist om het beheer van de tak transport toe te vertrouwen aan de vennootschap Jean Verheyen. Deze beslissing is te danken aan de reputatie die het agentschap geniet zowel in België als in het buitenland en aan de voorbeeldfunctie die het uitoefent op gebied van het operationeel beheer van zijn portefeuille. Vandaag heeft Jean Verheyen zijn plaats gevonden in de betrouwbaarheid van de AXA Groep en heeft daarbij zijn dynamisme en gepersonaliseerd beheer weten te behouden.

Axa ART: Redefining Art insurance

AXA XL is de marktleider in de gespecialiseerde verzekeringen ingevolge de fusie met de Groep XL Catlin. AXA XL heep het beheer van zijn activiteiten Marine & Kunstverzekeringen in België exclusief aan Jean VERHEYEN toevertrouwd. De familiale en gepersonaliseerde benadering en de gedurend 100 jaar opgebouwd expertise van Jean VERHEYEN zijn bij alle tussenpersonen bekend.

Om meer te weten: +32 (2) 250 63 11

Kernpunten

  1. Jean Verheyen is de exclusieve vertegenwoordigster van AXA XL in België voor de transport- en kunstverzekeringen.

  2. AXA heeft ons de takken Transport en Kunst toevertrouwd en beschikt daardoor over een uitzonderlijke en voor het eerst afzonderlijke know-how.

  3. Jean Verheyen behoort tot de AXA groep, maar dit belet ons niet om de beste maatschappijen te vertegenwoordigen om voor onze verzekerden de nodige en belangrijke betrokkenheid te kunnen garanderen.

Jean Verheyen:
integriteit door de jaren heen

In het begin van de 20e eeuw leidt Jean Van den Hove de transportafdeling van het Belgische kantoor Lippman & Kracht, het onderschrijvingsagentschap van de maatschappij La Suisse in Zürich. Na de oorlog in zeggen de Zwitsers hun vertrouwen in de vennoten Lippman en Kracht op. Het is Jean Van den Hove, de betovergrootvader van Laurent Verheyen, die het vertrouwen voor de afdeling transport kan terugwinnen.

Het succes van onze onderneming is altijd gebaseerd geweest op onze flexibele aanpak, op de kwaliteit van het schadebeheer en op de solide betrokkenheid van de maatschappijen die wij vertegenwoordigen.

Laurent Verheyen

Samen met zijn zoon Maurice verzekert Jean Van den Hove talrijke maalderijen en textielbedrijven in België en Noord-Frankrijk. In overlijdt Maurice en drie dagen later laat ook Jean het leven. De zus van Maurice, de echtgenote van Albert Verheyen, wenst de zaak niet over te nemen. Haar zoon, de jonge student Jean Verheyen, beslist om dat wel te doen met de steun van de maatschappij La Suisse.

Integriteit en zin voor bemiddeling maken het verschil

De heer Jean Verheyen staat garant voor integriteit en zin voor compromis. Hij richt zich actief op specifieke risico’s (zoals verhuizingen) en wordt in België toonaangevend voor de aansprakelijkheidsverzekering wegvervoer (C.M.R.-verzekering). In komt Albert Verheyen in het bedrijf en wordt er directeur in . Hij geeft de fakkel door aan zijn zoon Laurent in

Kernpunten

  • De heer Jean Verheyen was voorzitter van de BVT (Belgische Vereniging van Transportverzekeraars) en de Studiekring Zeeverzekering en vice-voorzitter van de International Union of Marine Insurance (IUMI).

  • De heer Jean Verheyen is tot Ere-Deken benoemd door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid voor zijn hoogkwalitatieve beroepsactiviteiten.

  • Het agentschap Jean Verheyen telt 7 personen.

  • Oprichting van de N.V. Jean Verheyen.

  • De maatschappij La Suisse verdwijnt. Jean Verheyen verbindt zich met Winterthur.

  • Winterthur wordt overgenomen door de AXA Groep die haar takken Transport en Kunst toevertrouwt aan het onderschrijvingsagentschap Jean Verheyen.

  • Het onderschrijvingsagentschap Jean Verheyen telt 46 personen.

  • Laurent Verheyen neemt de directie van het onderschrijvingsagentschap over.

  • Jean Verheyen viert zijn 100ste verjaardag. De verzekeringsondernemingen AXA Art en AXA Corporate Solutions gaan op in AXA XL die de verschillende gespecialiseerde.

Door verder te surfen op de website verheyen.be, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info