MiFID, Precontractuele informatie

Jean VERHEYEN N.V., met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Grensstraat 17, RPR 0431.491.731, is als gevolmachtigde onderschrijver geregistreerd in het register van verzekeringstussenpersonen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (afgekort: FSMA) staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen, de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars en de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zgn. sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen. De FSMA is gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14. Het register van tussenpersonen van de FSMA is online consulteerbaar op www.fsma.be.

  • Jean VERHEYEN N.V. voert een actief belangenconflictenbeleid, dat u via deze hyperlink kunt consulteren.

  • Jean VERHEYEN N.V. voert tevens een beleid rond vergoedingen, dat u via deze hyperlink kunt consulteren.

U kan met ons, in het Nederlands, Frans of Engels, communiceren via verschillende kanalen:

Door verder te surfen op de website verheyen.be, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info