Privacy

Jean Verheyen beschouwt het als haar opdracht om u, onze klant, te helpen om in alle gemoedsrust van het leven te genieten, door uw gezin en uw goederen tegen risico’s te beschermen. Dit houdt in dat wij gegevens moeten verzamelen om de aard van de risico’s waartegen wij u beschermen te begrijpen en u de producten en diensten te leveren die het best aan uw behoeften beantwoorden.

In de wereld van vandaag groeit het volume van beschikbare gegevens exponentieel. Dit laat ons toe om uw ervaring als klant te verbeteren door u producten op maat aan te bieden, alsook meer gerichte informatie en meer eenvoudiger en efficiëntere procedures.

Wij zijn ervan overtuigd dat het beschermen van uw persoonsgegevens van essentieel belang is wanneer wij deze opportuniteiten benutten. Daarom achten wij het belangrijk met u de principes te delen die wij toepassen bij het beheer van uw persoonsgegevens.

Ons Engagement ter Bescherming van Uw Persoonsgegevens

De vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens respecteren is essentieel om uw vertrouwen te behouden. Daarom ook hebben wij veiligheidsprocedures ontwikkelend die uw gegevens moeten beschermen tegen elk ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.

Een centraal Data Privacy team en een netwerk van Data Privacy Officers ziet toe op de bescherming van uw persoonsgegevens.

Ons Engagement tot Respectvol Gebruik van Uw Persoonsgegevens

Wij bieden u constant aangepaste oplossingen aan op het vlak van preventie en bescherming en dit na grondige analyse van de risico’s waarmee u geconfronteerd wordt. Hiervoor verzamelen wij uw persoonsgegevens die we gebruiken in naleving van de wet.

Procedures en contractuele bepalingen zorgen ervoor dat alle medewerkers, commerciële vertegenwoordigers, adviseurs en dienstverleners de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren.

Bij het opstellen van een verzekeringspolis en in de loop van het contract vertrouwen klanten ons vaak bijzonder gevoelige persoonsgegevens toe. Wij beschouwen ons als de behoeders van deze gegevens die wij niet verkopen aan derden.

Ons Engagement tot Dialoog en Transparantie

Op uw verzoek geven wij u een samenvatting van de persoonsgegevens waarover wij beschikken. Wij streven ernaar om deze gegevens up to date te houden. Vindt u dat ze verkeerd of onvolledig zijn, zullen wij dit verbeteren.

Dit zijn de engagementen die wij tegenover u aangaan. Wij zullen de verdere ontwikkelingen omtrent Data Privacy aandachtig volgen en deze aan uw noden aanpassen.

AXA Binding Corporate Rules (BCR)

Wat zijn dit?

Binding Corporate Rules (‘BCR’s’) zijn interne regels (zoals een Gedragscode) die door internationale bedrijvengroepen aangenomen worden om hun wereldwijde beleid te definiëren met betrekking tot de internationale overdracht van persoonsgegevens binnen dezelfde bedrijvengroep aan entiteiten in landen die geen passend niveau van bescherming bieden.

Pdf BCR

Wat is de bedoeling van BCR’s?

In dat opzicht garanderen BCR’s dat alle overdrachten binnen een groep genieten van een passend niveau van bescherming. Dit is voor een onderneming een alternatief voor de ondertekening van standaard contractuele clausules telkens als er gegevens moeten worden overgedragen naar een lid van haar groep, en dit kan verkieslijk zijn als het te omslachtig wordt om contractuele clausules te ondertekenen voor elke overdracht die plaatsvindt binnen een groep.

Eens goedgekeurd volgens de EU-samenwerkingsprocedure bieden BCR’s een toereikend beschermingsniveau aan ondernemingen om goedkeuringen voor overdrachten te verkrijgen van nationale gegevensbeschermingsinstanties (‘Data Protection Authorities’ of ‘DPA’s’, zoals de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in België). We wijzen erop dat de BCR’s geen basis vormen voor overdrachten buiten de groep.

Welke voordelen bieden BCR’s?

- in overeenstemming te zijn met de principes uiteengezet in artikel 25 en 26 van de Europese Richtlijn 95/46 voor alle gegevensstromen binnen de groep die binnen de reikwijdte van de BCR’s vallen,
- praktijken te harmoniseren die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens binnen een groep,
- de risico’s te voorkomen die resulteren uit gegevensoverdrachten aan derde landen,
- te vermijden dat er voor elke afzonderlijke overdracht een contract vereist is,
- extern te communiceren over het gegevensbeschermingsbeleid van de onderneming,
- een interne handleiding voor de werknemers te hebben met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens,
- van gegevensbescherming een integraal onderdeel te maken van de manier waarop de onderneming zaken doet.

Voor meer informatie, nodigen wij u uit met ons contact op te nemen op het volgende adres: privacy@verheyen.be.

Door verder te surfen op de website verheyen.be, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info