• Geen aanbod / geen garantie

  Het doel van deze website is het doorgeven van informatie over ons bedrijf, onze diensten en producten. Deze informatie vormt in geen geval een aanbod in de juridische betekenis.

  Deze website is opgesteld naar best vermogen en te goeder trouw, maar wij bieden geen garantie dat de informatie, software, documenten en inhoud van de pagina’s volledig of vrij van fouten zijn. Voor bindende informatie verwijzen we U naar onze polissen en algemene verzekeringsvoorwaarden.

 • Aansprakelijkheidsbeperking

  In geen enkel geval aanvaardt Jean VERHEYEN aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of gevolgschade die ontstaan is als gevolg van het gebruik van software, informatie of ander materiaal op de website van Jean VERHEYEN, of die het gevolg zijn van de toegang tot links naar andere websites.

  Jean VERHEYEN biedt geen garantie dat de informatie, software, documenten of andere inhoud die toegankelijk is vanop de website vrij zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen.

 • Links naar andere websites

  Het is mogelijk om van deze websites te linken naar andere websites die niet worden beheerd door Jean VERHEYEN. Dergelijke externe internetsites bevatten informatie gecreëerd, gepubliceerd, onderhouden of anderszins ter beschikking gesteld door organisaties, personen en bedrijven die juridisch onafhankelijk zijn van Jean VERHEYEN. Jean VERHEYEN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s en keurt, ondersteunt of bevestigt geen informatie op externe sites of adressen waaraan ze zijn gekoppeld.

 • De veiligheid van gegevens op het internet

  Houd er rekening mee dat het World Wide Web een vrij toegankelijk en open systeem is. Elke keer dat u vrijwillig persoonlijke informatie online deelt, doet u dat op eigen risico. Uw gegevens kunnen verloren gaan als ze via het internet reizen, of ze kunnen in handen van onbevoegden vallen. Jean VERHEYEN neemt de passende maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang. Echter, Jean VERHEYEN accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de beveiliging van gegevens.

 • Eigendomsrechten / intellectuele eigendom

  De inhoud van de website van Jean VERHEYEN is auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om deze pagina’s op enigerlei wijze te veranderen. Ze mogen niet worden gereproduceerd, gelinkt of worden gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Jean VERHEYEN.

  Wanneer U software of andere informatie downloadt of anderszins verwerkt, blijven alle eigendomsrechten bij Jean VERHEYEN.

  De naam Jean VERHEYEN en de elementen van het logo zijn beschermde handelsmerken van Jean VERHEYEN NV, Grensstraat 17, 1210 Brussel.

  Jean VERHEYEN is niet de eigenaar van alle merken vermeld in de informatie, documenten en andere inhoud op haar website.

 • Wijzigingen / aanvullingen op de voorwaarden

  Deze pagina wordt regelmatig in overeenstemming gebracht met de nieuwste wettelijke bepalingen. Ze is voor het laatst gewijzigd op 23/11/2016. Jean VERHEYEN behoudt zich het recht voor om informatie toe te voegen aan de website of te wijzigen of informatie op elk gewenst moment te verwijderen. Raadpleeg deze pagina iedere keer dat u de Jean VERHEYEN website bezoekt.

 • Vertegenwoordigde verzekeringsondernemingen

  JEAN VERHEYEN is een gevolmachtigde onderschrijver. Dat betekent dat wij van onderstaande verzekeraars een volledige onderschrijvings- en schaderegelingsbevoegdheid hebben gekregen. Alle beslissingen met betrekking tot het afsluiten van verzekeringen en claims worden, binnen het kader van de volmachtovereenkomsten, door onze eigen mensen genomen. Hierdoor kunnen wij een snelle en vlotte onderschrijving en schadeafwikkeling garanderen voor de klanten van onze verzekeringsbemiddelaars.

  JEAN VERHEYEN werkt samen met de volgende verzekeringsondernemingen:

  Om meer informatie: JVINFO_NL.

 • Foto’s credits

  Oplossingen

  Kunstvoorwerpen : TEFAF - photographer Pieter de Vries

  Kunstprofessionals : XL insurance Company SE (AXA XL) / Collection in the digital age. Photo : dreamstime

  Verheyen Academy

  Kunst - Verzekering van kunstwerken : TEFAF / 17 03 2015 TEFAF 2015 - Alon Zakaim 32.1 – HH – photographer Harry Heuts

Door verder te surfen op de website verheyen.be, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info