Biofouling, ook een aandachtspunt voor de pleziervaart

Biofouling, ook een aandachtspunt voor de pleziervaart

Biofouling of biologische vervuiling is de ongewenste opeenhoping van micro-organismen, planten, algen of kleine dieren op oppervlakken zoals scheepsrompen en toebehoren zoals waterinlaten, leidingen en roosters. Deze vervuiling tast niet alleen de werkzaamheid van scheepsonderdelen aan, maar zorgt ook voor verspreiding van planten- en diersoorten die het lokale zeeleven verstoren.

Biologische vervuiling werd altijd al actief bestreden omdat het bijvoorbeeld de stromingsweerstand en daardoor ook het brandstofverbruik van een schip kan verhogen. Binnen de IMO, de maritieme organisatie van de Verenigde Naties,  wordt de laatste jaren meer en meer aandacht gegeven aan dit probleem en werd een GLOFOULING Partnerships project opgestart met als voornaamste doel een wereldwijde consistente benadering te bieden over hoe biovervuiling moet worden gecontroleerd en beheerd om de overdracht van invasieve aquatische soorten door scheepsrompen te minimaliseren.

Agresssieve vlokreeften uit de Zwarte Zee (in het Engels killer shrimps genaamd), bepaalde soorten zakpijpen (sea squirts) en de stekelige watervlo zijn allemaal voorbeelden van invasieve uitheemse soorten die door pleziervaartuigen zoals boten, jachten en andere kleine vaartuigen in nieuwe gebieden in verschillende delen van de wereld zijn geïntroduceerd.

Het GLOFOULING project beheert enkele wetenschappelijke databases over invasieve watersoorten en zal binnenkort ook meer gedetailleerde informatie per regio publiceren.

Pleziervaartuigen beginnen al na enkele uren nadat ze in het water zijn gelaten met het verzamelen van biovervuiling op hun romp. Er wordt aangeraden om zodra een schip uit het water komt voor winteropslag of vervoer per trailer zoveel mogelijk de opeenhoping van biovervuiling van de romp te verwijderen. Voor schepen die in het water blijven, bestaan er technieken zoals aangroeiwerende coatings die bescherming kunnen bieden. Naast rompen moet er ook aandacht gegeven worden aan bijvoorbeeld lenspompen, ankers, buitenboordmotoren maar ook aan de reiniging van kleding of windsurfmateriaal. Die kunnen allemaal larven of kiemen van potentieel invasieve soorten dragen en zo verder verspreid worden.

Een recent rapport van de werkgroep over de pleziervaart bevat richtlijnen en talrijke schema’s met goede praktijken om de verspreiding van invasieve soorten te voorkomen en bioveiligheid te waarborgen.

Het volledige rapport kan worden bekeken op de website van de International Maritime Organisation: Biofouling management for recreational boating – Recommendations to Prevent the Introduction and Spread of Invasive Aquatic Species

Door verder te surfen op de website verheyen.be, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info