#CMR100 by JV

#CMR100 by JV

De polis die onze 100 jaar ervaring in deze verzekeringstak samenbrengt

Onze vervoerders staan voor grote uitdagingen. Met onze 100 jaar ervaring dragen wij in deze ontwikkeling graag ons steentje bij door onze algemene CMR-verzekeringsvoorwaarden uit te breiden en te vereenvoudigen. Op die manier kunnen onze verzekerden zich vooral focussen op wat er écht toe doet!

Krijgt u een punthoofd van onleesbare polissen met ingewikkelde clausules? Dan hebben we goed nieuws voor u : “ #CMR100 by JV– Algemene Verzekeringsvoorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheid CMR”.

In ons voortdurend streven naar vereenvoudiging introduceren wij vandaag een zeer klantvriendelijke polis met nieuwe en heldere definities. Geen pagina’s lange diefstalclausule meer, maar duidelijkheid boven alles!  We hebben bovendien een aantal waarborgen standaard toegevoegd. In onze algemene voorwaarden hebben we ook de optionele voorwaarden netjes voor u opgesomd.

Hieronder vindt u een overzicht (*) :

STANDAARD GEWAARBORGD – NIEUW !

Temperatuurschades aan bederfelijke goederen
Contaminatie in geval van bulkvervoer
Onbeperkte dekking voor reddings- en behoudskosten
Opruimings- en vernietigingskosten
Onrechtmatig afhouden van vrachtgelden
Inning rembours
Diefstal van een gehele lading gedekt zonder enige verplichting naar anti-diefstalbeveiliging toe
De waarborgen “gekarakteriseerd ongeval” en diefstal blijven verzekerd tijdens een vrijwillig oponthoud
Vertrouwensschade
Staking door personeel
Niet-kwaadwillige cyberrisico’s

BLIJVEN STANDAARD GEWAARBORGD

Doorbreking van de CMR-beperking in geval van opzet/grove fout van de aangestelde
Cabotage: dekking conform de geldende toepasselijke wetgeving
Goederen in transit
Transport van levende dieren
Bijdragen in averij-grosse

OPTIONELE WAARBORGEN

Vervoercommissionair
Bewaarneming
Materiaal toebehorend aan derden/ handling equipment
Waardeaangifte – bijzonder belang bij aflevering
Waardeaangifte Verdrag van Montreal inzake luchtvervoer
Error & Omission

 

(*) Deze vereenvoudigde voorstelling doet geen afbreuk aan de #CMR100 by JV – Algemene Verzekeringsvoorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheid CMR”

Voor wie minder vertrouwd is met dit specifiek product, hebben we een online opleiding ter beschikking. U kan zich hiervoor inschrijven via Verheyen Academy. Voor onze partners is deze opleiding volledig gratis. Bovendien kunnen onze partner-makelaars met deze opleiding een FSMA-bijscholingspunt verdienen.

Deze vereenvoudiging en uitbreiding van de waarborgen die standaard worden gegarandeerd, komen uiteraard bovenop het maatwerk dat we gebruikelijk afleveren! Met het uitgebreid “logistic taskforce” binnen Jean Verheyen ondersteunen wij onze logistieke dienstverleners zowel tijdens de onderhandelingen met potentiële opdrachtgevers als ter preventie of in geval van schade.

Interesse? Wij helpen u graag verder! Neem contact op met uw gebruikelijke gesprekspartner of mail ons op transport@verheyen.be.

Graag tot binnenkort!

Jean Verheyen
Transport & Marine Department

Door verder te surfen op de website verheyen.be, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info