De EU-verordening inzake conflictmineralen vanaf 1 januari 2021

De EU-verordening inzake conflictmineralen vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt een nieuwe EU-verordening inzake conflictmineralen van kracht.

Deze EU-verordening heeft tot doel de handel in mineralen te stoppen, waarvan de financiële exploitatie soms gepaard gaat met gewapende conflicten of met gedwongen arbeid door een regeling crëeren voor in de EU gevestigde importeurs van bepaalde metalen en mineralen die afkomstig zijn uit zogenaamde CAHRA’s (Conflict Affected or High Risk Areas).

Wat is de bedoeling ?

Het doel is ervoor te zorgen dat handel binnen de EU geen conflicten financiert of op welke manier dan ook mensenrechtenschendingen mogelijk maakt.

Importeurs, handelaren, smelterijen en raffinaderijen van de volgende materialen moeten due diligence-controles uitvoeren op hun leveranciers en op de oorsprong van de producten:

  • Concentraten en ertsen die 3TG bevatten (tin, tantaal, wolfraam en goud).
  • Metalen die geheel of gedeeltelijk uit 3TG bestaan.

Gebruikers die niet rechtstreeks importeren, vallen niet onder de due diligence-verplichting.
Deze verplichtingen zijn kort gezegd:

  • Een supply chain-beleid vaststellen voor 3TG en dit beleid communiceren naar leveranciers en het publiek. Dit beleid omvat een risicobeoordeling, een strategie om te reageren op de geïdentificeerde risico’s en onafhankelijke audits door derden in de supply chain;
  • Due diligence-normen implementeren volgens de OESO-richtlijnen
  • Het opzetten van bedrijfsbeheersystemen om de aankoopprocessen te controleren en bij te houden, en om over de processen te rapporteren.
  • Het opnemen van passende contractuele bepalingen in de toeleveringsketen;
  • De relevante autoriteiten informeren;
  • Een klachtenprocedure voorzien.

Het advies van Jean Verheyen

Wij moeten onze verzekerden dan ook de raad geven om na te gaan of deze nieuwe bepalingen op hen toepasselijk zijn en of er due diligence-procedures moeten worden ingevoerd.

Meer info op https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/

 

Jean VERHEYEN
Legal Department

Door verder te surfen op de website verheyen.be, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info