Onze oplossingen : Transport

CMR & logistiek

De aansprakelijkheid van de vervoerder en van de logistieke dienstverlener

Jean Verheyen is één van de grondleggers van de CMR-aansprakelijkheidsverzekering*. Wij zijn de onbetwistbare specialist van de aansprakelijkheidsdekking voor de vervoerder ten aanzien van om het even welke goederen van derden die hem voor het transport worden toevertrouwd. Rekening houdend met de evolutie van de logistieke sector in België, zijn we in de mogelijkheid om, in nauwe samenwerking met onze partner AXA, een globale oplossing aan te bieden door de aansprakelijkheidsverzekeringen van alle activiteiten eigen aan een moderne logistieke dienstverlening te bundelen.

* Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg

Foto van Caroline Ghekiere

Door haar jarenlange ervaring biedt Jean Verheyen de beste oplossingen voor zowel effectieve vervoerders als voor logistieke dienstverleners.

Caroline Ghekiere

Diefstal, manco, verkeersongeval, … gedekte risico’s

De vervoerder wordt in veel gevallen aansprakelijk gesteld. Een diefstal tijdens een oponthoud op een parking, goederentekort op de plaats van bestemming door een moment van onoplettendheid of schade door een verkeersongeval . Tegen al deze risico’s kunnen de goederen verzekerd worden, zowel tijdens het klein pakketvervoer als tijdens het internationaal vervoer.

Technisch en empathisch schadebeheer

In geval van schade, verdedigt een toegewijd schadeteam de belangen van de verzekerde en onderzoekt het op een zorgvuldige manier of de aansprakelijkheid van de vervoerder betrokken is. De schadebeheerders streven er steeds naar om een correcte oplossing te vinden door zich in de plaats van de vervoerder te stellen en niet door naar details te zoeken om de betaling van de schade te kunnen weigeren. Als een bepaald probleem blijft opduiken, werken we samen met de vervoerder aan het opstellen van een preventieplan.

Een offerte aangepast aan het risico en aan de evolutie van het vervoer

Sinds jaar en dag volgen wij de transportsector van zeer nabij. Eerst en vooral om een offerte te kunnen aanbieden die aangepast is aan de risico’s van elk transport. Daarnaast ook omdat het beroep van vervoerder verder evolueert en het risico verbonden aan logistieke activiteiten steeds complexer wordt. In dat opzicht kunnen wij de verzekerde ook begeleiden via de uitwerking van preventieplannen.

Truckpass

Truckpass

Een totaaloplossing voor kleine en middelgrote vervoerders

Met haar 100 jaar ervaring wil Jean Verheyen de toegang tot een globale verzekeringsoplossing voor kleine en middelgrote vervoerders vereenvoudigen. Jean Verheyen, dé specialist in CMR verzekeringen, en haar partner AXA slaan de handen in elkaar en verdelen samen een eenvoudige en optimale verzekeringsdekking bestemd voor kleine en middelgrote vervoerders met maximum 10 vrachtwagens. Het product TruckPass omvat de dekkingen Auto, BA, AO en CMR en nog een aantal andere verzekeringen op maat van kleine vervoerders. “Onze 100 jaar ervaring moet zowel de grote logistieke infrastructuren als de kleine en middelgrote vervoerders ten goede komen.”

TruckPass betekent voor de makelaar een echt voordeel omdat het alle specifieke verzekeringen waaraan een vervoerder nood heeft bundelt. Voor de klanten betekent het globaal een voordeligere premie.

Caroline Ghekiere

Voorbeelden

  1. Tussenkomst voor voertuigen beschadigd tijdens het transport ten gevolge van een ongeval waarbij de vervoerder aansprakelijk is.

  2. Tussenkomst in geval van vermenging van twee verschillende vloeistoffen in een tankwagen.

  3. Diefstal van een volledige vrachtwagen of van een deel van de lading.

  4. Bederfschade door het verkeerd instellen door de chauffeur van de koelgroep

Door verder te surfen op de website verheyen.be, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info