Veilig varen dankzij de Cel Maritieme Beveiliging

Veilig varen dankzij de Cel Maritieme Beveiliging

Met een goed uitgeruste plezierboot kun je de wereld rondreizen. Maar bij deze zoektocht naar nieuwe horizonten, staat veiligheid voorop zodat pleziervaarders de woelige en soms troebele wateren kunnen doorkruisen op weg naar een veilige haven. In sommige regio’s word je in weerwil van hun betoverende schoonheid, geconfronteerd met uitzonderlijke uitdagingen en gevaren. Denk bijvoorbeeld aan de Caraïben en Venezuela, havens met een natuurlijke pracht waarover jammer genoeg regelmatig verhalen over aanvallen op plezierboten de ronde doen. De Cel Maritieme Beveiliging (CMB) vindt zijn oorsprong in deze complexe realiteit. 

De Cel Maritieme Beveiliging

De CMB stelt zich tot doel de belangen van Belgische pleziervaartuigen te beschermen tegen opzettelijke illegale acties. Haar missie is gericht op de sensibilisering en informatieverstrekking over de mogelijke risico’s en het verbeteren van de beveiliging van de internationale handel, schepen en havenfaciliteiten tegen opzettelijke illegale acties. Een goed begrip van de potentiële risico’s vormt zo de eerste stap naar een veiligere scheepvaart. De CMB staat klaar om haar waardevolle expertise te delen met zeevaarders. Dat doet ze door de nodige kennis door te geven zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen. 

Concreet betekent dit dat de FOD Mobiliteit en Transport wereldwijd waakt over de Belgische scheepvaart. Meer bepaald door van dichtbij de ontwikkelingen rond piraterij, terrorisme en cybersecurity nauwgezet op te volgen.   

De Kustwacht

De coördinatie op de Noordzee wordt gegarandeerd door 17 overheidsinstanties op zowel Vlaams als Federaal niveau. Dat gebeurt in samenwerking met de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. Die samenwerking heeft tot doel de efficiëntie van de acties op zee te versterken met respect voor de gelijkwaardigheid tussen de partners en voor ieders bevoegdheden, terwijl extra kosten worden vermeden. 

Binnen dit samenwerkingsverband bevindt zich het Directoraat-Generaal Scheepvaart (DG Scheepvaart). Dat is verantwoordelijk voor de uitwerking van de scheepvaartreglementering, het toezicht op de internationale richtlijnen en het beheer van de verschillende belangen van de kustwachtpartners. De Kustwacht omvat ook belangrijke entiteiten zoals het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) dat zich in Oostende bevindt, en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge. Die maken gebruik van geavanceerde technologie om ongevallen te voorkomen en illegale activiteiten op zee te detecteren. 

De Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging 

De Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging (NAMB), waarvan de Directeur-generaal van de DG Scheepvaart de voorzitter is, is belast met het toezicht op de veiligheid in de havens en de havenfaciliteiten. Ze overkoepelt verschillende overheidsdiensten, gewesten, de waterwegbeheerders en de havens. De NAMB verbetert de veiligheid door middel van wetgevende maatregelen, evaluaties en goedgekeurde plannen en werkt daarvoor nauw samen met de Lokale Comités voor Maritieme Beveiliging (LCMB) die een Lokale weerspiegeling zijn van de NAMB. 

Volgen van pleziervaartuigen

Om pleziervaartuigen te kunnen informeren over elke vorm van gevaar, is het belangrijk dat de Cel Maritieme Beveiliging weet heeft van de volgende zaken: 

  • Welke vaartuigen ondernemen een langere reis;  
  • Naar welk gebied varen ze;  
  • Hoe zijn ze te bereiken;  
  • Is er een automatisch identificatiesysteem (AIS) aan boord? 

Op deze manier kan de Cel Maritieme Beveiliging het schip overal ter wereld volgen. 

Belangrijke contacten 

Bent u van plan om een langere reis te ondernemen in een risicogebied, meld dit dan aan maritime.security@mobilit.fgov.be 

In geval van een beveiligingsincident, neemt u contact op met de CMB op het nummer +32 2 277 44 66 (Noteer daarbij dat het over incidenten gaat die betrekking hebben op veiligheid, piraterij, terrorisme, enzovoort). Maakt een incident de evacuatie van personen noodzakelijk of dreigt een vaartuig te zinken, richt u dan tot het lokale reddings- en coördinatiecentrum.   

 Bron: Mobilit.Belgium

Door verder te surfen op de website verheyen.be, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info