Vervoerde goederen beschermen in tijden van crisis

Vervoerde goederen beschermen in tijden van crisis

In de huidige situatie ligt de belangrijkste focus van de planning van de bedrijfscontinuïteit van de meeste bedrijven op de gezondheid van werknemers en veiligheid en passende communicatie.

De impact van de crisis waarmee we momenteel worden geconfronteerd op de risico’s met betrekking tot de vervoerde goederen is significant, omdat ze de hele supply chain beïnvloeden.

Veel bedrijven zijn sterk afhankelijk van invoer uit landen waar voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, en dit beïnvloedt sterk de beschikbaarheid van voorraden. Fabrieken worden stilgelegd of de productie wordt stopgezet, waardoor leveringen worden vertraagd of zelfs geannuleerd. Gevolgschade zoals bedrijfsonderbreking en contractuele boetes kunnen het resultaat zijn. In bepaalde omstandigheden kan er fysieke schade aan de lading ontstaan, vooral als het gaat om bederfelijke goederen.

Het is daarom van essentieel belang voorzorgsmaatregelen te nemen om een passend beschermingsniveau voor goederen die moeten worden opgeslagen te waarborgen in magazijnen.

Download ons document met verschillende casestudies en beschermingssuggesties.

Situatie 1

 • De goederenbewegingen zijn beperkt omdat er grenzen zijn gesloten en/of de scheepvaart niet meer kan werken op de volledige capaciteit
 • Het volume en de waarde van de stocks kunnen toenemen en extra locaties moeten worden ingekocht om de voorraad te bufferen.

Suggestie

 • Bewaak de supply chain en identificeer gebieden waar goederen kunnen worden tegengehouden;
 • Controleer de waarde van de goederen die moeten worden opgeslagen, ofwel op bestemming of onderweg;
 • Controleer de opslagfaciliteit en neem contact met ons op om snel de risicokwaliteit te beoordelen.

Situatie 2

 • De meeste goederen die per vliegtuig worden vervoerd, worden op passagiersvliegtuigen geladen. Vanwege de enorme terugval van het aantal lijnvluchten is de capaciteit niet meer voldoende.

Suggestie

 • Identificeer goederen die mogelijk vertraging oplopen en zorg voor goede tussentijdse opslagomstandigheden, zoals temperatuur gecontroleerde faciliteiten
 • Vraag uw vervoerder om alternatieve routes te onderzoeken. Luchtvaartmaatschappijen beginnen op bepaalde routes passagiersvliegtuigen voor te stellen uitsluitend bestemd voor vracht.

Situatie 3

 • Sommige faciliteiten (magazijnen / logistieke- en distributiecentra) zijn gesloten
 • In bepaalde omstandigheden moeten tijdelijk alternatieve opslagfaciliteiten worden gezocht

Suggestie

Zorg ervoor dat alle beveiligingssystemen 24/7 operationeel zijn :

 • Inbraakalarmen
 • Bewaking, indien van toepassing
 • Branddetectiesystemen
 • Zorg ervoor dat de energievoorziening op peil blijft.

Neem bij twijfel contact met ons op voor een beoordeling op afstand.

Situatie 4

 • Verhoging van de verwachte opslagduur van soft commodities (agrarische grondstoffen) en bederfelijke goederen (trading activiteiten)

Suggestie

 • Voer periodieke aanvullende inspecties van de producten uit en controleer de temperatuur, vochtigheid, ongedierte­bestrijding en verpakkingsvoorwaarden;
 • Controleer of de bewaarder nog steeds in staat is om nauwkeurige controle te behouden;
 • Anticipeer op en zorg voor een goed gedocumenteerde voorraadcontrole voorafgaand aan volledige stopzetting.
 • Kernbeveiligingspersoneel moet ter plaatse worden gehouden. Als dit niet meer is toegestaan, moeten er regelmatig externe patrouilles worden georganiseerd.

Situatie 5

 • Vertragingen en onderbrekingen in de supply chain doordat sommige expediteurs, vervoerders en leveranciers (moeten) ophouden te werken
 • Gebruik van nieuwe vervoerders om de supply chain in stand te houden.

Suggestie

 • Controleer de tekst van de overmachtsclausule die meestal in transportovereenkomsten staan, om eventuele aansprakelijkheidsclaims veilig te stellen.
 • Handhaaf een hoog niveau van operationele beveiliging / veiligheidsnormen bij het selecteren van nieuwe logistieke dienstverleners. Gebruik geen vrachtuitwisselingsplatforms.

Situatie 6

 • Door de tijdelijke sluiting van scheepswerven in China zal de aanpassing van schepen om aan de nieuwe IMO-regelgeving betreffende zwavelemissies te voldoen, vertraging oplopen. Dit kan de schepen aantasten die beschikbaar zijn voor gebruik.
 • Schepen kunnen ook droogdokrevisies missen die nodig zijn voor klasse-hernieuwingen.

Suggestie

 • Zorg er bij het charteren van schepen voor dat ze voldoen aan de nieuwe regelgeving.
 • Als de classificatie geschorst is, probeer dan schepen te vinden die volledig compliant zijn. In geval van twijfel kunt U met ons contact opnemen voor een gedetailleerde beoordeling.

Onze teams staan voor U klaar om U waar nodig bij te staan met advies en suggesties, zelfs als het onmogelijk is om fysieke onderzoeken uit te voeren.

Bron : AXA XL Marine Risk Consulting

Disclaimer: de verstrekte informatie en bovenstaande adviezen zijn niet bedoeld om allesomvattend te zijn of de plaats te innemen van het raadplegen van andere professionals die specifiek relevant zijn voor uw activiteiten. Dit document mag niet worden geïnterpreteerd als een indicatie van het bestaan of de beschikbaarheid van een verzekeringsdekking voor een bepaald type verlies of schade. Het verlenen van dit vrijblijvend advies betekent niet dat elk mogelijk gevaar is geïdentificeerd of dat er geen andere gevaren zijn. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, wijzen JEAN VERHEYEN NV, AXA XL en zijn verbonden en gelieerde bedrijven alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade geleden door een partij die voortvloeit uit of in verband met onze adviezen, inclusief indirect of gevolgschade of schade, hoe dan ook ontstaan. Elke partij die ervoor kiest om op welke manier dan ook te vertrouwen op de inhoud van dit document, doet dit op eigen risico. © 2020

 

Door verder te surfen op de website verheyen.be, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info