Verzekering van oorlogsrisico’s en de situatie in de Rode zee

Verzekering van oorlogsrisico’s en de situatie in de Rode zee

Het dagelijks nieuws wordt de laatste weken beheerst door de situatie in de Rode Zee en de Golf van Aden waar de Houthi-rebellen vrachtschepen aanvallen.

Na de Zwarte Zee en de Zee van Azov, is het de tweede keer in enkele jaren tijd dat de logistieke aanvoerketens direct verstoord worden door een oorlogssituatie.

De meeste cargoverzekeringspolissen voorzien de mogelijkheid om oorlogsrisico’s te verzekeren. Deze zijn samen met staking- en oproerrisico’s en terrorisme optioneel maar worden meestal onderschreven.

Deze verzekeringsdekking valt, zoals alle andere verzekeringsdekkingen, onder het principe dat enkel risico’s kunnen verzekerd worden die een onzekere gebeurtenis uitmaken. Dit principe definieert de verzekeringsovereenkomst (art. 5, 14° Verzekeringswet 2014).

Dat heeft als gevolg dat de oorlogsdekking die in een cargoverzekeringspolis wordt voorzien, slechts geldt in het geval van een onzekere gebeurtenis of, met andere woorden, bij het onverwacht uitbreken van een oorlog- of daarmee gelijkgestelde situatie. Om die reden voorzien de cargopolissen dat de verzekeraars de mogelijkheid hebben om deze dekking op korte termijn (meestal 7 dagen) op te zeggen. Zodra de oorlog of burgeroorlog is uitgebroken, is de situatie niet meer onzeker en kan er dus geen dekking meer worden gegeven.

Deze situatie heeft zich nu ook voorgedaan met de doorvaart van de Rode Zee en de Golf van Aden en daarom hebben alle verzekeraars de verzekering van de oorlogsrisico’s voor deze regio’s opgezegd. Deze opzegging betekent niet noodzakelijk dat het risico niet meer kan verzekerd worden, maar dat het risico op aanvraag aan een hogere premie en eventueel onder andere voorwaarden zal verzekerd worden. Zendingen waarvan de reis begonnen is vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn, blijven verzekerd op basis van de toepasselijke clausules voor oorlog, staking en oproerrisico’s.

Voor de inschatting van de ernst van de situatie in een bepaald land gebruiken verzekeraars de indicaties die door de Engelse verzekeringsmarkt worden gegeven en meer bepaald de JCC’s Global Cargo Watchlist (GCWL). JCC staat voor Joint Cargo Committee wat een gezamenlijke commissie is waarin zowel de Lloyd’s markt (LMA) als de International Underwriting Association (IUA) zijn vertegenwoordigd. Deze lijst is terug te vinden op : S&P GLOBAL. Ook de Franse markt heeft een eigen notering die kan teruggevonden worden op : CESAM.

Op de Franse lijst gebeurt de aanduiding met de getallen van 1 tot 8. Op de Engelse lijst is sprake van 7 categorieën: ‘Low’, ‘Moderate’, ‘Elevated’, ‘High’, ‘Very High’, ‘Severe’ en ‘Extreme’. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de situatie in de Rode Zee bevinden zich op beide lijsten in de hoogste 2 categorieën.

Om in de toekomst te vermijden dat telkens opnieuw opzeggingen moeten gebeuren, werden onze verzekeringsvoorwaarden nu aangepast in de zin dat ze altijd dekking voorzien voor zendingen naar, vanuit of doorheen landen en/of regio’s die bij aanvang van het risico als ‘Low’ of ‘Moderate’ staan aangeduid op de GCWL.

Zendingen naar, vanuit of doorheen landen en/of gebieden die bij aanvang van het risico, als “Elevated”, “High” of “Very High”, staan aangeduid op de JCC GCWL, moeten door de verzekerde

aangegeven worden en worden gedekt gehouden aan overeen te komen, of desnoods te arbitreren bijpremie.

Zendingen naar, vanuit of doorheen landen en/of gebieden die bij aanvang van het risico als ‘Severe’ of ‘Extreme’ staan aangeduid op de GCWL, zijn nooit automatisch gedekt. Deze dekking kan het voorwerp uitmaken van een voorafgaande overeenkomst en overeen te komen bijpremie.

De risico’s van staking en oproer met betrekking tot opslagrisico’s in voornoemde landen en/of gebieden volgen dezelfde regels als hierboven.

Doordat de meeste rederijen er momenteel voor kiezen om de rondvaart rond Afrika te doen in plaats van de route via de Rode Zee en het Suezkanaal, is de impact op de cargoverzekering minimaal. Deze goederen blijven hoe dan ook verzekerd.

Door verder te surfen op de website verheyen.be, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info