Zijn uw zakelijke klanten die een goederenstroom hebben met het Verenigd Koninkrijk voorbereid op de BREXIT ?

Zijn uw zakelijke klanten die een goederenstroom hebben met het Verenigd Koninkrijk voorbereid op de BREXIT ?

Er rijzen nog steeds veel twijfels of de Brexit-deal tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk wel of niet zal slagen. Het Verenigd Koninkrijk maakt al sinds de nacht van 31 januari 2020 geen deel meer uit van de Europese Unie. We bevinden ons momenteel in een overgangsfase die ertoe zal leiden dat het Verenigd Koninkrijk op 31/12/2020 om middernacht een ‘derde land’ wordt ten opzichte van de lidstaten van de Unie.

Het grootste gevolg van Brexit is dat het vrije verkeer van personen, goederen en diensten tussen het VK en de EU wordt stopgezet. Wat gebeurt er op 01/01/2021 aan de grenzen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie? Zullen het feit dat vervoerders en logistieke dienstverleners niet langer automatisch een communautaire vergunning hebben en het feit dat administratieve formaliteiten ook gevolgen zullen hebben voor chauffeurs, niet voor chaos en onzekerheid aan onze grenzen zorgen?

Het is daarom essentieel dat uw zakelijke klanten die een goederenstroom naar het VK hebben, goed voorbereid zijn. Hier zijn alvast – zonder volledigheid na te streven – enkele punten die moeten nagekeken worden:

 • Afhankelijk van hun rol in de toeleveringsketen kunnen Belgische onderneming opnieuw worden gekwalificeerd als invoerder of uitvoerder. Dit betekent dat ze moeten voldoen aan een nieuwe reeks verplichtingen, zoals vastgelegd in de regelgeving van de Unie.
 • Als hun goederen worden verzonden naar, doorgevoerd door of afkomstig zijn uit het VK, moet een douaneaangifte worden ingediend.
 • Ze zullen moeten nagaan of ze geen speciaal certificaten nodig hebben voor hun goederen. Dit is het geval voor bepaalde chemicaliën, GGO’s, …
 • Wees voorzichtig met de instanties die certificeringen afgeven en misschien niet langer zullen goedgekeurd zijn door de Unie of het Verenigd Koninkrijk.
 • Indien er een deal komt met het Verenigd Koninkrijk, moet de oorsprong van de goederen worden aangetoond om in aanmerking te komen voor een preferentiële regeling.
 • De nieuwe accijnsregels zullen moeten nagekeken worden.
 • Voor goederen uit het VK moet BTW betaald worden in het land van eindbestemming. De BTW wordt vrijgesteld voor export naar het VK, maar BTW is van toepassing op de import van hun goederen.
 • Ten slotte moet worden nagekeken dat er geen specifieke gegevens moeten worden verstrekt in verband met de veiligheid hoeven te verstrekken in termen van veiligheid en beveiliging.

Als er vóór het einde van het jaar geen deal wordt bereikt (No Deal) of de overgangsperiode niet wordt verlengd, zullen ze ook:

 • Douanerechten verschuldigd zijn;
 • Moeten controleren of er nog quota of tariefplafonds bestaan.

Veel bedrijven hebben al het voortouw genomen en zich voorbereid op het einde van de overgangsperiode door contact op te nemen met de lokale autoriteiten en de douane en met hun handelspartners over het Kanaal.

Laat ons eindigen met een belangrijke vraag die u uzelf vandaag als verzekeringsmakelaar met klanten met een goederenstroom van of naar het VK moet stellen:

 • “Ben ik goed voorbereid op de verlengde termijnen die het gevolg zullen zijn van een plotselinge overgang aan het einde van het jaar naar een nieuwe douaneregeling vol onzekerheid?”

Voor meer info zie : Check-list

Door verder te surfen op de website verheyen.be, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info